Co to jest Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) to standaryzowane, międzynarodowe formuły handlowe. Reguły są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (aktualnie: Incoterms 2010). Strony (sprzedawca, nabywca) zawierające transakcję handlową, mogą uzgadniać reguły Incoterms. Zbiór reguł Incoterms określa istotne obowiązki sprzedawcy i nabywcy, w szczególności przeniesienie ryzyka oraz koszty dostawy między partnerami handlowymi.

Jakie reguły zawierają Incoterms?

Poprzez określenie warunków dostawy strony umowy uzgadniają następujące kwestie:
Miejsce i datę przeniesienia ryzyka za ewentualne szkody (lub uszkodzenia, utratę, kradzież, itp.) towaru


Podział kosztów dostawy


Obowiązki wynikające z oclenia eksportu lub importu

Jakie Incoterms występują?

Poniżej zamieszczamy przegląd:
Powyższe informacje są jedynie streszczeniem i nie zawierają omówienia wszystkich praw i obowiązków stron umowy.

Objaśnienie Incoterms dla transportu drogowego

EXW - Ex Works / z zakładu (... oznaczone miejsce dostawy)

Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów ani żadnego ryzyka od momentu udostępnienia towaru w zakładzie / magazynie. Sprzedawca nie jest zobowiązany do załadunku towaru na środek transportowy odbiorcy, ani nie musi dokonywać formalności związanych z eksportem (cło eksportowe), jeżeli jest to wymagane.
EXW - Ex Works / z zakładu

FCA - Free Carrier / dostarczony do przewoźnika (... oznaczone miejsce dostawy)

Nabywca przejmuje koszty i ryzyko od miejsca rozpoczęcia transportu u przewoźnika. Sprzedawca zobowiązuje się do załadunku towaru na odbierający środek transportowy i, jeśli wymagane, dokonania formalności związanych z eksportem (cło eksportowe).
FCA - Free Carrier / dostarczony do przewoźnika

CPT - Carriage paid to / przewóz opłacony do (... oznaczone miejsce przeznaczenia)

Obowiązkiem sprzedawcy jest zawarcie umowy przewozu oraz przejęcie kosztów dostawy do oznaczonego miejsca przeznaczenia. Sprzedawca jest zobowiązany, jeśli wymagane, do dokonania formalności związanych z eksportem towaru (cło eksportowe). Ryzyko (utrata, uszkodzenie) nabywca ponosi od momentu przekazania towaru do pierwszego przewoźnika w miejscu rozpoczęcia transportu. Nabywca przejmuje jednak dokonanie formalności związanych z cłem przywozowym, jeśli wymagane!
CPT - Carriage paid to / przewóz opłacony do

CIP - Carriage and Insurance paid to / przewóz i ubezpieczenie opłacone do (... oznaczone miejsce przeznaczenia)

Obowiązkiem sprzedawcy jest zawarcie umowy przewozu oraz przejęcie kosztów dostawy do oznaczonego miejsca przeznaczenia. Sprzedawca jet zobowiązany, jeśli wymagane, do dokonania formalności związanych z eksportem (cło eksportowe). Sprzedawca zawiera również umowę ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka ponoszonego przez nabywcę (utrata, uszkodzenie). Ryzyko (utrata, uszkodzenie nabywca ponosi od momentu przekazania towaru do pierwszego przewoźnika w miejscu rozpoczęcia transportu. Nabywca przejmuje jednak dokonanie formalności związanych z cłem przywozowym, jeśli wymagane!
CIP - Carriage and Insurance paid to / przewóz i ubezpieczenie opłacone do

DAT - Delivered at Terminal / dostarczony do terminalu (... oznaczony terminal w porcie / miejscu przeznaczenia)

Sprzedawca ponosi koszty i ryzyko dostawy do oznaczonego terminalu / miejsca oraz dokonuje rozładunku ze środka transportu. Nabywca przejmuje jednak dokonanie formalności związanych z cłem przywozowym, jeśli wymagane!
DAT - Delivered at Terminal / dostarczony do terminalu

DAP - Delivered at Place / dostarczony do miejsca (... oznaczone miejsce przeznaczenia)

Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie towaru i oddanie go do dyspozycji nabywcy, na środku transportu, gotowego do wyładunku w określonym miejscu przeznaczenia w kraju importującym. Nabywca dokonuje formalności związanych z cłem przywozowym oraz przejmuje wyładunek towaru!
DAP - Delivered at Place / dostarczony do miejsca

DDP - Delivered Duty paid / dostarczony, cło opłacone² (... oznaczone miejsce przeznaczenia)

Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie towaru po dokonaniu formalności związanych z importem (oclenie) do określonego miejsca przeznaczenia w kraju importującym oraz oddanie go do dyspozycji nabywcy na środku transportu, gotowego do wyładunku. Ryzyko do tego momentu ponosi sprzedawca. Sprzedawca jest ponadto zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat oraz dokonania formalności związanych z odprawą celną, zarówno dla eksportu, jak i importu. Wyładunku towaru dokonuje nabywca!
DDP - Delivered Duty paid / dostarczony, cło opłacone²
² Jeśli strony chcą jednak wykluczyć z obowiązków sprzedawcy część kosztów należnych od importu towaru (np. podatek od wartości dodanej - VAT), powinno to być wyraźnie określone dodatkowo w umowie sprzedaży (oryginalny cytat z Incoterms 2000) lub należy zastosować DAP.
^ - Top

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć określone pliki cookie, proszę kliknąć tutaj. Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych zamieściliśmy w naszych Warunki użytkowania i Zasady ochrony danych.

Akceptuję