Moim zadaniem jako przedsiębiorcy jest przyczynianie się do długotrwałego gospodarczego sukcesu firmy LKW WALTER poprzez zatrudnianie najlepszych talentów z całej Europy. Zaczynaliśmy jako mała rodzinna firma - dzisiaj jesteśmy dużą rodziną, ktorej zadaniem w społeczeństwie jest dążenie do długotrwałego gospodarczego dobrobytu i socjalnej więzi w zgodzie z naszą naturą i środowiskiem.

Cytat z przemowy założyciela naszej firmy z okazji jego 85-tych urodzin

Odpowiedzialne traktowanie naszych pracowników, klientów i partnerów, którzy o początku uczestniczyli w rozwoju LKW WALTER, jest od dawna podstawowym elementem naszej kultury przedsiębiorstwa.

Nasze zaangażowanie dotyczące odpowiedzialności socjalnej opiera się na 3 fundamentach

 1. Nasza społeczna odpowiedzialność
 2. Nasza odpowiedzialność za środowisko
 3. Długotrwałe gospodarowanie

Nasza społeczna odpowiedzialność

Odpowiedzialność społeczna - LKW WALTER
Z powagą traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność i prowadzimy otwarty dialog z naszymi klientami, dostawcami, urzędnikami i społeczeństwem. Wspomagamy humanitarne projekty i socjalne inicjatywy naszych pracowników w postaci wsparcia finansowego, zapomóg materialnych jak również osobistego zaangażowania. Szczególnie angażujemy się w popieranie projektów naukowych w szkołach i na uniwersytetach.

 

Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się dobrze w naszej firmie! Dbamy o kooperatywny styl kierowania z maksymalną samo-odpowiedzialnością naszych pracowników i wynagradzamy osobiste zaangażowanie przez płacę zależną od osiąganych wyników. Ponadto oferujemy fascynujące, międzynarodowe środowisko pracy, które umożliwia naszym pracownikom daleko idące perspektywy osobistego i zawodowego rozwoju. Nasza firma propaguje zdrowy styl życia i wspiera na szeroka skale aktywność fizyczną i sportową.

 

Jako duża organizacja transportowa czujemy się zobowiązani do zwiększania bezpieczeństwa na europejskich drogach. Dlatego też opracowaliśmy „Program szkolenia kierowców” jak również „Podręcznik kierowcy” i przedsięwzięliśmy daleko idące środki do profesjonalnego kształcenia kierowców. Ponadto uczestniczymy w Europejskich Grupach Roboczych, aby na przykład poprawić warunki pracy kierowców ciężarówek lub ujednolicić zabezpieczenia załadunku w Europie. W roku 2004 firma LKW WALTER, jako logiczną konsekwencję swoich dotychczasowych starań, sygnowała „Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Celem Karty jest nieustanne obniżanie liczby śmiertelnych wypadkòw w europejskim ruchu drogowym.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

Odpowiedzialność za środowisko - LKW WALTER
Współodpowiedzialność za środowisk przy wykonywaniu czynności zawodowych ma w LKW WALTER bardzo długą tradycję. Dysponowanie samochodów wyłącznie "w kółku"- aby uniknąć pustych przejazdów - było standardem juz w latach pięćdziesiątych.

 

W 1984 LKW WALTER zaczął przenosić transporty z drogi na szyny, aby zredukować emisje substancji szkodliwych. W latach dziewięćdziesiątych wzrosła aktywność na rzecz środowiska i powstał, pełny system zarządzania środowiskiem.

 

Dzisiaj nasza szeroka działalność na rzecz środowiska jest oceniana przez zewnętrzny audyt środowiskowy jako "wzorowy w sektorze transportowym".

 

Do naszej działalności na rzecz środowiska w naszej siedzibie można zaliczyć m.in.:
 • Uwzględnianie potrzeb ochronny środowiska przy zakupach wszystkich produktów i usług
 • Zmniejszenie zużycia wody jak również energooszczędne uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej
 • Zmniejszenie ilości śmieci oraz unikanie ich powstawania
 • Optymalizowanie zużycia energii dzięki "inteligentnemu budynkowi"
 • Szkolenia pod kątem ochrony środowiska i motywowanie pracowników do aktywności na rzecz środowiska
 • Podróże środkami lokomocji oszczedzajace zasoby naturalne

 

Szczególny środek ciężkości kładziemy na zewnętrzne działania na rzecz ochrony środowiska:
 • Doszkalanie kierowców w dziedzinie odpowiedzialnej ekologicznie, defensywnej jazdy
 • Optymalne planowanie transportu w celu uniknięcia pustych przebiegów
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się poprawą standardu środowiska
 • Rozwój transportu intermodalnego „szyna/droga“ oraz „Short Sea Shipping“
Short Sea Shipping - LKW WALTER

Poprzez przeniesienie transportów drogowych na „szyny“ i „Short Sea Shipping“ w znacznym stopniu przyczyniamy się do redukcji emisji szkodliwych substancji, a w szczególności gazu cieplarnianego CO2. W roku 2015 firma LKW WALTER przeprowadziła ponad 308.700 transportów systemem intermodalnym. Tylko dzięki temu emisja CO2 została zmniejszona o 194 100 t.

 

Więcej o systemie zarządzania środowiskiem w firmie LKW WALTER znajdą państwo w aktualnym sprawozdaniu przedsiębiorstwa SHEQ.

Długotrwałe gospodarowanie

Długotrwałe gospodarowanie - LKW WALTER

Długotrwale gospodarowanie oznacza dla zarządu LKW WALTER kierowanie firmą w taki sposób, aby istniała jak najdłużej i systematycznie się rozwijała. LKW WALTER jest nastawiony na długoterminowy wzrost z uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych celów. Fundamentalne wartości firmy zostały zawarte w Oświadczeniu Zarządu. Są one podstawą naszego długotrwałego gospodarowania.


Dalsze informacje:

^ - Top

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Więcej informacje można znaleźć tutaj: Warunki użytkowania