Moim zadaniem jako przedsiębiorcy jest przyczynianie się do długotrwałego gospodarczego sukcesu firmy LKW WALTER poprzez zatrudnianie najlepszych talentów z całej Europy. Zaczynaliśmy jako mała rodzinna firma - dzisiaj jesteśmy dużą rodziną, ktorej zadaniem w społeczeństwie jest dążenie do długotrwałego gospodarczego dobrobytu i socjalnej więzi w zgodzie z naszą naturą i środowiskiem.

Cytat z przemowy założyciela naszej firmy.

Odpowiedzialne traktowanie naszych pracowników, klientów i partnerów, którzy o początku uczestniczyli w rozwoju LKW WALTER, jest od dawna podstawowym elementem naszej kultury przedsiębiorstwa.

Nasze zaangażowanie dotyczące odpowiedzialności socjalnej opiera się na 3 fundamentach:

 1. Nasza społeczna odpowiedzialność
 2. Nasza odpowiedzialność za środowisko
 3. Długotrwałe gospodarowanie

Nasza społeczna odpowiedzialność

Odpowiedzialność społeczna jest istotnym elementem trwałego sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczna jest istotnym elementem trwałego sukcesu naszego przedsiębiorstwa.
Z powagą traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność i prowadzimy otwarty dialog z naszymi klientami, dostawcami, urzędnikami i społeczeństwem. Wspomagamy humanitarne projekty i socjalne inicjatywy naszych pracowników w postaci wsparcia finansowego, zapomóg materialnych jak również osobistego zaangażowania. Szczególnie angażujemy się w popieranie projektów naukowych w szkołach i na uniwersytetach.

 

Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się dobrze w naszej firmie! Dbamy o kooperatywny styl kierowania z maksymalną samo-odpowiedzialnością naszych pracowników i wynagradzamy osobiste zaangażowanie przez płacę zależną od osiąganych wyników. Ponadto oferujemy fascynujące, międzynarodowe środowisko pracy, które umożliwia naszym pracownikom daleko idące perspektywy osobistego i zawodowego rozwoju. Nasza firma propaguje zdrowy styl życia i wspiera na szeroka skale aktywność fizyczną i sportową.

 

Jako duża organizacja transportowa czujemy się zobowiązani do zwiększania bezpieczeństwa na europejskich drogach. Dlatego też opracowaliśmy „Program szkolenia kierowców” jak również „Podręcznik kierowcy” i przedsięwzięliśmy daleko idące środki do profesjonalnego kształcenia kierowców. Ponadto uczestniczymy w Europejskich Grupach Roboczych, aby na przykład poprawić warunki pracy kierowców ciężarówek lub ujednolicić zabezpieczenia załadunku w Europie. W roku 2004 firma LKW WALTER, jako logiczną konsekwencję swoich dotychczasowych starań, sygnowała „Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Celem Karty jest nieustanne obniżanie liczby śmiertelnych wypadkòw w europejskim ruchu drogowym.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

Odpowiedzialność za środowisko - LKW WALTER
Współodpowiedzialność za środowisk przy wykonywaniu czynności zawodowych ma w LKW WALTER bardzo długą tradycję. Dysponowanie samochodów wyłącznie "w kółku"- aby uniknąć pustych przejazdów - było standardem juz w latach pięćdziesiątych.

 

W 1984 LKW WALTER zaczął przenosić transporty z drogi na szyny, aby zredukować emisje substancji szkodliwych. W latach dziewięćdziesiątych wzrosła aktywność na rzecz środowiska i powstał, pełny system zarządzania środowiskiem.

 

Dzisiaj nasza szeroka działalność na rzecz środowiska jest oceniana przez zewnętrzny audyt środowiskowy jako "wzorowy w sektorze transportowym".

 

Do naszej działalności na rzecz środowiska w naszej siedzibie można zaliczyć m.in.:
 • Uwzględnianie potrzeb ochronny środowiska przy zakupach wszystkich produktów i usług
 • Zmniejszenie zużycia wody jak również energooszczędne uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej
 • Zmniejszenie ilości śmieci oraz unikanie ich powstawania
 • Optymalizowanie zużycia energii dzięki "inteligentnemu budynkowi"
 • Szkolenia pod kątem ochrony środowiska i motywowanie pracowników do aktywności na rzecz środowiska
 • Podróże środkami lokomocji oszczedzajace zasoby naturalne

 

Szczególny środek ciężkości kładziemy na zewnętrzne działania na rzecz ochrony środowiska:
 • Doszkalanie kierowców w dziedzinie odpowiedzialnej ekologicznie, defensywnej jazdy
 • Optymalne planowanie transportu w celu uniknięcia pustych przebiegów
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się poprawą standardu środowiska
 • Rozwój transportu intermodalnego „szyna/droga“ oraz „Short Sea Shipping“
Samochody ciężarowe w porcie Rostock (Short Sea Shipping) Samochody ciężarowe w porcie Rostock (Short Sea Shipping)

Poprzez przeniesienie transportów drogowych na „szyny“ i „Short Sea Shipping“ w znacznym stopniu przyczyniamy się do redukcji emisji szkodliwych substancji, a w szczególności gazu cieplarnianego CO2. W roku 2018 firma LKW WALTER przeprowadziła ponad 390.000 transportów systemem intermodalnym. Tylko dzięki temu emisja CO2 została zmniejszona o 330 000 t.

 

Więcej o systemie zarządzania środowiskiem w firmie LKW WALTER znajdą państwo w aktualnym sprawozdaniu przedsiębiorstwa SHEQ.

Długotrwałe gospodarowanie

Stawiamy na trwałość i odporność. Stawiamy na trwałość i odporność.

Długotrwale gospodarowanie oznacza dla zarządu LKW WALTER kierowanie firmą w taki sposób, aby istniała jak najdłużej i systematycznie się rozwijała. LKW WALTER jest nastawiony na długoterminowy wzrost z uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych celów. Fundamentalne wartości firmy zostały zawarte w Oświadczeniu Zarządu. Są one podstawą naszego długotrwałego gospodarowania.

Oświadczenia Zarządu

Przewiń PDF Wymiar
Oświadczenie Zarządu 1,50 MB
Zasada bezpieczeństwa pracy 1,50 MB
Odpowiedzialność społeczna 1,50 MB
Oświadczenie środowiskowe 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB

Dalsze informacje:

^ - Top

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć określone pliki cookie, proszę kliknąć tutaj. Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych zamieściliśmy w naszych Warunki użytkowania i Zasady ochrony danych.

Akceptuję