W naszym glosariuszu znajdą Państwo wszystkie najważniejsze pojęcia z tematyki transportu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi już teraz!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Powyższy skrót oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego transportu towarów niebezpiecznych.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Ogólne Austriackie Warunki Spedycyjne)  Ważność AÖSp wymaga wczesniejszego uzgodnienia. Regulują one między innymi stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem jak również odpowiedzialność spedytora.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  Skrót CMR oznacza konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Postanowienia konwencji CMR muszą być koniecznie przestrzegane przez wszystkie Państwa będące sygnatariuszami w transgranicznym drogowym transporcie towarów.
 • Code of Conduct

  „Code of Conduct” lub „Kodeks Postępowania” to zbiór zasad zachowania pożądanego w różnych sytuacjach i kontekstach, do przestrzegania których przedsiębiorstwa zobowiązują się najczęściej dobrowolnie.
  WALTER GROUP opracowała własny Code of Conduct, który zawiera wytyczne dla pracowników i kadry kierowniczej odnośnie podejmowania decyzji oraz działań w ramach przedsiębiorstwa.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT to nasz serwis online dla klientów, za pomocą którego mogą Państwo wygodnie realizować zlecenia kliknięciem myszy. Inne funkcje: aktualny przegląd zleceń i udostępnienie przydatnych informacji dodatkowych: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL to pojęcie z obszaru zabezpieczania ładunków. Jest to norma europejska, obowiązująca dla wzmocnionych nadbudów. Nadbudowy XL są zgodne z tą normą (wzmocnione nadbudowy). Cała flota naczep LKW WALTER, wykorzystywanych do transportu intermodalnego, jest zgodna ze standardem EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL to skrót od angielskiego „Full Truck Load” (ładunek całopojazdowy).

G

 • Giełda transportowa

  Na giełdzie transportowej (najczęściej online) wymieniane są oferty ładunków i transportów między dostawcami towarów oraz dostawcami przestrzeni ładunkowej.
 • GREEN transport

  „GREEN transport” jest marką LKW WALTER, w której połączone są wszystkie nasze działania, mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń podczas transportu.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Podstawy współpracy
  Są bazą naszej przyszłej kooperacji z przewoźnikami.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) to standaryzowane, międzynarodowe formuły handlowe. Reguły są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (aktualnie: Incoterms 2010). Strony (sprzedawca, nabywca) zawierające transakcję handlową, mogą uzgadniać reguły Incoterms. Zbiór reguł Incoterms określa istotne obowiązki sprzedawcy i nabywcy, w szczególności przeniesienie ryzyka oraz koszty dostawy między partnerami handlowymi.  Incoterms

 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization”

  LKW WALTER posiada od roku 1992 certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz od roku 2016 certyfikat ekologiczny według normy ISO 14001:2004.  Certyfikat ISO (PDF)

K

 • Klasy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  Oznaczenia EURO 2, 3, 4, 5 lub 6 wskazują na różne klasy silników cichych i niskoemisyjnych samochodów ciężarowych.
  LKW WALTER zatrudnia w szczególności przewoźników dysponujących wyposażeniem przyjaznym dla środowiska od klasy EURO 4.

L

 • Ładunek całopojazdowy

  Ładunek całopojazdowy oznacza ładunek zajmujący całą przesrzeń samochodu ciężarowego, który jest przeznaczony zasadniczo dla jednego odbiorcy. Międzynarodowy skrót to „FTL” - Full Truck Load.
 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, wiodąca giełda ładunków całopojazdowych na terenie Europy, to platforma internetowa oferowana przez firmę LKW WALTER dla przewoźników.
  Istotną zaletą LOADS TODAY jest to,że przewoźnicy współpracujący z firmą LKW WALTER znajdą w LOADS TODAY tylko takie ładunki całopojazdowe, które są zlecane i opłacane przez firmę LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL to angielski skrót od „Less than Truck Load” (ładunek częściowy).

M

 • Metoda kształtowa

  Metoda kształtowa to jeden ze sposobów zabezpieczania ładunku.

  W przypadku zabezpieczenia ładunku metodą kształtową, towar jest ładowany bezpośrednio i bez odstępów od ograniczenia przestrzeni ładunkowej (ściana czołowa, ściana skrzyni ładunkowej, kłonice, itp.).
  Załadunek metodą kształtową w połączeniu z naczepami XL jest szczególnie skutecznym sposobem zabezpieczania ładunków.

 • Metoda siłowa

  Metoda siłowa do jeden ze sposobów zabezpieczania ładunku.

  W przypadku zabezpieczania ładunku metodą siłową ładunek jest dociskany przez opasanie poprzeczne, co powoduje zwiększenie siły docisku lub siły tarcia, a tym samym lepsze zabezpieczenie towaru.

  Można to osiągnąć np. poprzez opasanie poprzeczne pasami zabezpieczającymi ładunek.

 • Model „w kółku”

  W przypadku modelu „w kółku” nasi przewoźnicy wykonują stale kursy „w kółku” między dwoma krajami (np. Niemcy - Francja - Niemcy).

N

 • Naczepa typu Coilmulde

  Rolki blachy lub stali są określane również jako kręgi („coil”). W celu zapewnienia bezpiecznego załadunku tych kręgów (rolek ważących nawet kilka ton) wymagane jest odpowiednie opakowanie (stelaż) lub naczepa typu Coilmulde.
  „Mulde” to przykrywane zagłębienie w podłodze naczepy, na długości od ok. 5 do 8,5 m. Jeżeli zagłębienie jest zakryte, w pojazdach można przewozić również każdy inny rodzaj towaru.  Flota naczep LKW WALTER

 • Naczepa XL

  W przeciwieństwie do naczepy standardowej, naczepa XL posiada cechy konstrukcyjne, wspierające zabezpieczanie ładunków - np. wzmocniona ściana czołowa, 4 zamki drzwiowe, wzmocniona plandeka, min. 32 listew bocznych, mocniejsza konstrukcja i wzmocnione plandeki boczne.

  Nasza własna flota naczep obejmuje wyłącznie naczepy XL.  Patrz również EN 12642 XL.

P

 • Pasy zabezpieczające

  Pasy zabezpieczające służą do mocowania i zabezpieczania ładunku.
  Zasadniczo rozróżnia się pasy mocujące z napinaczem z krótką dźwignią (siła naciągu ok. 350 daN) oraz pasy mocujące z napinaczem z długą dźwignią (siła naciągu ok. 500 daN).
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osobiste wyposażenie ochronne)

  Poniższe znaki nakazu informują o konieczności stałego używania osobistego wyposażenia ochronnego: kask ochronny (EN 397), okulary ochronne (EN 166/EN 166-3), zatyczki do uszu (EN 352), odzież całkowicie okrywająca ciało, kamizelka ostrzegawcza (EN 471), rękawice robocze (EN 388) i obuwie ochronne ze metalowymi noskami (EN 20345 S1)  Film Osobiste wyposażenie ochronne (OWO)

 • Przewóz naczep

  Pod pojęciem przewozu naczep rozumiemy realizację przewozów na trasach dowozowych i odwozowych w transporcie intermodalnym, tzn. przewóz naczepy LKW WALTER od miejsca załadunku do terminalu intermodalnego/portu lub od terminalu intermodalnego/portu do miejsca rozładunku.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  Firma LKW WALTER połączyła sektory Bezpieczeństwo/Zdrowie, Środowisko i Jakość. W roku 2008 stworzono dział Security Management (zarządzanie ochroną). Od tej pory wymienione tematy są zebrane pod pojęciem SHQE.  SHEQ-Management

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping oznacza transport towarów na morzu w obrębie jednego kontynentu.
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  Certyfikacja SQAS to system opracowany przez CEFIC, „European Chemical Industry Council” (Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego).
  Certyfikacja musi być odnawiana co 3 lata i jest narzędziem do kontroli jakości, bezpieczeństwa (osób i materiałów), ochrony środowiska oraz środków CSR przedsiębiorstw transportowych i logistycznych w jednolitej formie.
  Firma LKW WALTER została certyfikowana według SQAS po raz pierwszy w roku 1995.

T

 • Transport intermodalny

  W celu zapewnienia transportu przyjaznego dla środowiska, a jednocześnie efektywnego pod względem kosztów, w transporcie intermodalnym łączone są ze sobą optymalnie różne środki transportu, takie jak samochody ciężarowe, pociągi i statki.

  • Szyna/statek na głównej trasie (ekologiczne rozwiązanie transportowe)
  • Integracja samochodów ciężarowych na trasach dowozowych i odwozowych (elastyczny odbiór i dostawa)

  Transport intermodalny

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (nadwozie wymienne)

  Nadwozia wymienne są używane głównie w transporcie intermodalnym kolej/droga.
  Nadwozia wymienne z naszej własnej floty spełniają podwyższone wymagania dot. zabezpieczania ładunku. (Kontrola według EN 12642 XL). Obecnie dysponujemy liczbą ponad 200 sztuk.  Flota naczep LKW WALTER

 • Współczynnik tarcia µ (mi)

  Jeżeli ładunek jest umieszczony na powierzchni ładunkowej, pomiędzy ładunkiem oraz podłogą naczepy występuje tarcie, wyrażane przez współczynnik tarcia. Służy on do obliczenia podatności ładunku na ślizganie oraz wymaganej liczby pasów zabezpieczających ładunek.

Z

 • Zabezpieczanie ładunku metodą łączoną

  W przypadku zabezpieczania ładunku metodą łączoną wykorzystywane są elementy metody kształtowej i siłowej. Towar jest nakładany np. czołowo i mocowany pasami mocującymi metodą kształtową i siłową. W praktyce jest to najczęściej stosowana metoda zabezpieczania ładunku.
 • Zamawianie online

  Rezerwacja zleceń za pośrednictwem serwisu online dla klientów CONNECT.  Spójrz również w CONNECT.

^ - Top

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Więcej informacje można znaleźć tutaj: Warunki użytkowania