Skuteczne zabezpieczenie ładunku jest uzależnione od jego rodzaju i rozpoczyna się już od prawidłowego, przystosowanego do transportu opakowania, poprzez załadunek oraz rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku. Tylko odpowiednio zapakowany i rozmieszczony towar może być zabezpieczony i przewożony z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa drogowego i transportu.

Działanie sił na ładunek podczas transportu

W czasie normalnej jazdy (obejmującej również gwałtowne hamowanie, przyspieszanie, wymijanie i trudne warunki drogowe) na ładunek działają ogromne siły.


Przykład: 0,5 G na bok oznacza, że ładunek o ciężarze własnym 10 ton może naciskać na plandekę z siłą do 5 ton: 0,5 G = 50 % ciężaru własnego.

Działanie sił na ładunek podczas transportu drogowego Działanie sił na ładunek podczas transportu drogowego

Działanie sił na ładunek podczas transportu drogowego

Działanie sił na ładunek w transporcie intermodalnym

Transport intermodalny Transport intermodalny

Doczepianie wagonów na stacjach kolejowych oraz ruchy staczania i przechylania na statkach sprawiają, że na ładunek oddziałują znacznie większe siły, niż podczas przewozu na drodze.


To wszystko wymaga zastosowania szczególnych środków zabezpieczających podczas transportu intermodalnego:


 • Ze względu na to, że naczepy na wagonie są załadowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, ładunek musi być równie dobrze zabezpieczony przed przesunięciem się do tyłu.
 • Należy zwracać uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru na naczepie, unikać przeciążeń z przodu i z tyłu!
 • Przed każdym przekazaniem naczepy w terminalu / porcie lub przy każdym jej przejęciu trzeba po-nownie sprawdzić prawidłowe zabezpieczenie ładunku (np. odpowiednie napięcie pasów mocują-cych).

Działanie sił w transporcie intermodalnym – kolej

Działanie sił w transporcie intermodalnym – kolej Działanie sił w transporcie intermodalnym – kolej

Działanie sił w transporcie intermodalnym – statek

Działanie sił w transporcie intermodalnym – statek Działanie sił w transporcie intermodalnym – statek

Metody zabezpieczenia ładunku

Zabezpieczanie ładunku metodą kształtową

W przypadku zabezpieczenia ładunku metodą kształtową, towar jest ładowany bezpośrednio i bez odstępów od ograniczenia przestrzeni ładunkowej (ściana czołowa, ściana skrzyni ładunkowej, kłonice, itp.).
Załadunek metodą kształtową w połączeniu z naczepami XL jest szczególnie skutecznym sposobem zabezpieczania ładunków.
Jeżeli ze względu na strukturę ładunku nie jest to możliwe, nadanie kształtu można osiągnąć przy pomocy pasów mocujących i środków pomocniczych. Zabezpieczanie ładunku metodą kształtową przy użyciu pasów mocujących to np. mocowanie poprzeczne i szpringowe, nakładanie górne lub boczne.

Zabezpieczanie ładunku metodą siłową

W przypadku zabezpieczania ładunku metodą siłową ładunek jest dociskany przez opasanie poprzeczne, co powoduje zwiększenie siły docisku lub siły tarcia, a tym samym lepsze zabezpieczenie towaru.
Zabezpieczanie ładunku metodą siłową: W przypadku opasania poprzecznego pasy tracą siłę mocowania wraz z malejącym kątem. Zabezpieczanie ładunku metodą siłową: W przypadku opasania poprzecznego pasy tracą siłę mocowania wraz z malejącym kątem.

Zabezpieczanie ładunku metodą łączoną

W przypadku zabezpieczania ładunku metodą łączoną wykorzystywane są elementy metody kształtowej i siłowej. Towar jest nakładany np. czołowo i mocowany pasami mocującymi metodą kształtową i siłową. W praktyce jest to najczęściej stosowana metoda zabezpieczania ładunku.
Zabezpieczenie w transporcie intermodalnym – z przodu, z boku i z tyłu z zastosowaniem mat antypoślizgowych Zabezpieczenie w transporcie intermodalnym – z przodu, z boku i z tyłu z zastosowaniem mat antypoślizgowych
Zdjęcia w powyższym tekście są jedynie zdjęciami przykładowymi. Broszury informacyjne z konkretnymi przykładami praktycznymi zgodnie z EN 12195-1 odnośnie różnych metod zabezpieczania ładunku dla różnych grup produktów otrzymają Państwo od swojej osoby kontaktowej.

Wideoklip "Metody zabezpieczania ładunku"

Metody zabezpieczania ładunku play
True
http://www.lkw-walter.pl/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Pasy mocujące i środki pomocnicze do zabezpieczania ładunku

Odpowiednia liczba środków do zabezpieczania ładunku (pasy mocujące, kątowniki maty antypoślizgo-we) oraz ich nienaganny stan techniczny to podstawowe warunki skutecznego zabezpieczenia ładunku.
Pas mocujący z napinaczem z długą dźwignią Pas mocujący z napinaczem z długą dźwignią Miernik siły naciągu Miernik siły naciągu

Pasy mocujące i miernik siły naciągu

Pasy mocujące służą przede wszystkim do zabezpieczania ładunku metodą siłową lub kształtową na pojeździe. Opasanie poprzeczne powoduje zwiększenie siły docisku, a tym samym lepsze zabezpieczenie towaru. Zasadniczo rozróżnia się:

 • napinacz z krótką dźwignią o sile naciągu ok. 350 daN (kg)
 • napinacz z długą dźwignią o sile naciągu ok. 500 daN (kg)

Efektywna siła naciągu jest zasadniczo uzależnniona od tego, z jakim nakładem siły pas mocujący jest dociągany przy użyciu dźwigni. Dlatego efektywną siłę naciągu można określić tylko przy użyciu miernika siły naciągu.

Wideoklip "Postępowanie zpasami mocującymi"

Postępowanie zpasami mocującymi play
True
http://www.lkw-walter.pl/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Środki pomocnicze: maty antypoślizgowe i kątowniki

Maty antypoślizgowe zwiększają zasadniczo współczynnik tarcia. Właściwość ta jest jednak korzystna przy zabezpieczaniu ładunku tylko dla określonych produktów. W przypadku innych produktów zastosowanie mat mieć nawet negatywny skutek (np. towar przesunie się na palecie zwiększając ryzyko przechylenia).


Kątowniki chronią nie tylko ładunek i pas mocujący, ale są również skutecznym środkiem pomocniczym do zabezpieczania ładunku. Rozkładają równomiernie siłę naciągu.

Państwa zadania i zakres odpowiedzialności

Każdy ładunek musi być rozmieszczony i zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić jego przesuwanie, przewracanie, przetaczanie w przód i w tył lub wypadnięcie podczas gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub w niekorzystnych warunkach drogowych.


Jeżeli nie da się prawidłowo określić metody zabezpieczenia ładunku ze względu na jego formę (np. opakowanie, środek ciężkości), należy uzyskać instrukcje dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia ładunku od załadowcy.


Ponadto są Państwo zobowiązani do wykonywania następujących czynności:

Zabezpieczenie pasem mocującym Zabezpieczenie pasem mocującym Zabezpieczenie ładunku pasami mocującymi Zabezpieczenie ładunku pasami mocującymi
 • Kontrola rozłożenia ciężaru i zabezpieczenia ładunku przed rozpoczęciem jazdy. Nawet, jeżeli pojazd został załadowany przez inną osobę, są Państwo również zobowiązani do przeprowadzenia takiej kontroli.
 • Jeżeli naczepa jest zaplombowana a stwierdzicie Państwo niebezpieczeństwo w przewozie ładunku, można ją otworzyć tylko w porozumieniu z osobą kontaktową w firmie LKW WALTER.
 • Styl jazdy musi być dostosowany do rodzaju ładunku.
 • Należy w szczególności zwracać uwagę na specyfikę zabezpieczenia ładunku w transporcie intermodalnym.
 • Ładunek musi być zabezpieczony również podczas transportu na krótkich odcinkach na terenie zakładu.
 • Przestrzeganie "10 złotych reguł zabezpieczania transportu"

Wideoklip "Złote zasady zabezpieczania ładunku"

Złote zasady zabezpieczania ładunku play
True
http://www.lkw-walter.pl/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Postępowanie zpasami mocującymi Postępowanie z
pasami mocującymi
Prawidłowe założeniepasa w grzechotce Prawidłowe założenie
pasa w grzechotce

Postępowanie ze środkami do zabezpieczania ładunku

Należy przestrzegać następujących punktów:

 • Oprócz pasów mocujących zamontowanych na stałe na naczepach należy posiadać co najmniej pięć dodatkowych zestawów (luźny pas mocujący i klamra) oraz odpowiednią liczbę kątowników w ciągniku.
 • Zwinąć luźne, nieużywane pasy mocujące i przechowywać je razem z innymi środkami do zabezpieczania ładunku (np. kątownikami) w ciągniku! Niepotrzebne luźne materiały do zabezpieczania ładunku zdać do przechowania w jednym z naszym magazynów ze sprzętem zabezpieczającym.
 • Podczas załadunku zwracać uwagę, by personel załadowczy nie ustawiał towaru na nieużywanych, zamontowanych na stałe pasach mocujących lub grzechotkach. Ewentualnie należy je zawiesić lub przeciągnąć przez listwy wtykowe.
 • Pasy mocujące i grzechotki, które posiadają widoczne ślady zużycia nie mogą być wykorzystywane do zabezpieczania ładunku. Należy je zutylizować.
 • Grzechotki nie mogą naciskać na plandekę. Może to prowadzić podczas kontroli w terminalu kolejowym do przerwania transportu.
 • W przypadku stosowania pasów mocujących należy zwracać uwagę na prawidłowe założenie pasa w grzechotce (patrz rysunki). W przypadku ładunku o ostrych krawędziach należy użyć kątowników do zabezpieczenia pasów mocujących.
^ - Top

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć określone pliki cookie, proszę kliknąć tutaj. Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych zamieściliśmy w naszych Warunki użytkowania i Zasady ochrony danych.

Akceptuję